Szlifierz

Szlifierz

Firma o stabilnej pozycji na rynku specjalizująca się w zaawansowanych technologiach obróbki skrawaniem ogłasza nabór pracowników na stanowisko:

Nazwa stanowiska
SZLIFIERZ
Miejsce wykonywania pracy
Olsztyn, al. Piłsudskiego 73, siedziba firmy

Opis stanowiska

 • obsługa szlifierek manualnych do płaszczyzn, do wałków, do otworów i ostrzałek narzędziowych
 • dobór ściernic i parametrów szlifowania
 • dbanie o sprawny przebieg procesów obróbki.
Wymagania
 • wykształcenie minimum zawodowe o profilu technicznym
 • doświadczenie w pracy na szlifierkach do płaszczyzn, do wałków, do otworów
 • dobra znajomość obsługi przyrządów pomiarowych
 • zdolności manualne
 • dobra znajomość rysunku technicznego.
Oferujemy
 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • bezpieczne i stabilne warunki zatrudnienia;
 • bogaty pakiet socjalny.

Jesteśmy nastawieni na stalą i wieloletnią współpracę, zapraszamy do kontaktu!

Aplikacje prosimy:

- składać osobiście w siedzibie Spółki  (Dział Kadr, I piętro, )

- przesłać za pomocą przycisku "aplikuj na stanowisko"

- przesłać na adres firmy: promet-stal@promet-stal.pl

 

Prosimy o zamieszczenie w wiadomości do kontaktu klauzuli zgody: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Administratora danych osobowych w procesie rekrutacji obecnie i w przyszłości.

Zostałem zapoznany z poniższą klauzulą informacyjną,  w tym informacjami na temat przysługujących mi praw, celu oraz okresie przetwarzania moich danych oraz z danymi kontaktowymi Inspektora Ochrony Danych.

 

imię i nazwisko ………………….…………………………………

Część informacyjna

Stosownie do przepisów RODO  * informujemy:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych,   jest:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe PROMET-STAL Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 73, 10-449 Olsztyn, KRS: 0000163276, REGON: 510709028, NIP: 7392935656, tel.: 89 533 68 22, email: promet-stal@promet-stal.pl

 1. Kategorie danych, uzyskanych w procesie rekrutacji, , które będziemy przetwarzać to: imię  i nazwisko, dane kontaktowe      ( np. e-mail, nr tel., czy adres do korespondencji), ponadto data urodzenia, wykształcenie,  doświadczenie zawodowe,                     w   przypadku skierowania na lekarskie badania wstępne również miejsce zamieszkania oraz nr PESEL  lub   inne dane, które uznałeś za stosowne nam podać w związku z rekrutacją i za Twoją zgodą, przydatne na stanowisku, o które ubiegasz się. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są przepisy prawa, oraz  nasz prawnie uzasadniony interes, tj. niezbędność tego przetwarzania   w procesie rekrutacji w zakresie oceny zdolności i umiejętności pożądanych na określone stanowisko pracy, nawiązania stosunku pracy, wystawienia skierowania na wstępne  badania lekarskie, wysyłania wiadomości drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjna, kontaktu tel. w procesach rekrutacyjnych, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Ciebie na przechowywanie cv - obecnie jak  i w przyszłości.
 3. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 4. Masz prawo do:
 1. CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 3 lat na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Odbiorcą Twoich danych jest Administrator danych osobowych, Twoje dane mogą być udostępnione organom upoważnionym na mocy prawa, medycynie pracy, firmie świadczonej usługi IT, BHP, czy pomoc prawną. Administrator Danych nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje inspektor ochrony danych:

Marta Łopińska

tel. +48 89 533 68 22

email: marta.lopinska@promet-stal.pl

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

aplikuj na stanowisko