Konstruktor

Zakres obowiązków:

Opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej, z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań techniki, ergonomii i wzornictwa przemysłowego,

Optymalizacja kosztów produkcji

Udział w przeprowadzaniu prób i badań eksploatacyjnych konstruowanych maszyn i urządzeń

Oczekiwania:

Wykształcenie wyższe techniczne , inżynierskie w obszarze mechaniki (lub pokrewne)

Min. 3 lata doświadczenia w projektowaniu maszyn i urządzeń przemysłowych

Znajomość rysunku technicznego

Bardzo dobra znajomość programów Solidworks / Autocad.

Znajomość nowoczesnych narzędzi projektowania 2D i 3D (programów do obliczeń statyki, AutoCAD lub ZwCAD) oraz pakietu MS-Office

Komunikatywna znajomość języka angielskiego

Umiejętność analitycznego myślenia

Samodzielność, kreatywność i odpowiedzialność za wykonywane zadania

Oferujemy:

 

 

 Informujemy, że:

• Administratorem danych osobowych jest firma PROMET-STAL Sp. z o.o. z siedzibą: al.  Piłsudskiego 73, 10-449 Olsztyn.

• Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Państwa aplikacji w ramach postępowań rekrutacyjnych toczących się w spółce.
• Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązek prawny określony w art. 221 § 1 i 2 Kodeksu Pracy. Podanie powyższych danych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
• W przypadku podania innych danych, podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda kandydata, zaś ich podanie jest nieobowiązkowe.
• Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć w odpowiednim zakresie:
-  upoważnieni pracownicy  PROMET-STAL  Sp. z o.o.;
-  podmioty współpracujące z PROMET-STAL  Sp. z o.o., obsługujące systemy informatyczne (np. pocztę e-mail), w których przetwarzane są Państwa dane osobowe.
• Państwa dane będą przetwarzane do roku od dnia ich przekazania. W razie wycofania zgody na przetwarzanie danych nieobowiązkowych, dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
• Przysługuje Państwu prawo do:
-  żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nieobowiązkowych poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w siedzibie spółki lub wysłanie listu na adres spółki. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
• W celu uzyskania szczegółowych informacji lub wniesienia żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail promet-stal@promet-stal.pl lub wysłać list na adres siedziby spółki.
• Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani do profilowania.

aplikuj na stanowisko