TOKARZ - FREZER (obrabiarki manualne/CNC)

TOKARZ - FREZER (obrabiarki manualne/CNC)

Firma o stabilnej pozycji na rynku specjalizująca się w zaawansowanych technologiach obróbki skrawaniem ogłasza nabór pracowników na stanowisko:

   OPIS STANOWISKA
Nazwa stanowiska Tokarz - Frezer (obrabiarki manualne/CNC)
Miejsce wykonywania pracy Olsztyn, al. Piłsudskiego 73, siedziba firmy

Podstawowe zadania na stanowisku

  • Uzbrajanie obrabiarki w niezbędne narzędzia
  • Dobór parametrów skrawania zastosowanych narzędzi
  • Właściwe zamocowanie detalu
  • Napisanie programów na maszynie (dla tokarza-frezera CNC)  
  • Prawidłowa realizacja procesu na obrabiarce
  • Dbałość o utrzymanie właściwego stanu technicznego    obrabiarki i narzędzi
Kryteria oceny pracy
  • prawidłowa obsługa obrabiarki
  • bezbłędne czytanie rysunku technicznego
  • kontrola jakości wykonanego detalu
  • dla CNC -  prawidłowe pisanie programów na maszynę
Zadania do zrealizowania na stanowisku w najbliższym czasie Na bieżąco prace zlecane pod indywidualne zamówienia Klientów, wg potrzeb firmy
  FORMA STOSUNKU PRACY
Rodzaj umowy Pierwsza umowa – na okres próbny, po okresie próbnym-na czas określony, w następstwie – na czas nieokreślony.
Wymiar czasu pracy 8 godzin
Zasady wynagrodzenia Wynagrodzenie godzinowe płatne 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu, za które należy się wynagrodzenie.
Wynagrodzenie brutto

Zależne od umiejętności i doświadczenia kandydata, ustalane indywidualnie, bierzemy pod uwagę oczekiwania kandydatów.

Po okresie próbnym możliwe wyższe wynagrodzenie na umowę na czas określony(zwykle ok. 2 letnia nast. Umowa, kolejna – najczęściej już na czas nieokreślony).
Okres próbny Do 3 miesięcy.
Wynagrodzenie na okresie próbnym Ustalane z kandydatem do pracy indywidualnie, uzależnione od umiejętności oraz doświadczenia kandydata oraz jego oczekiwań finansowych.
  WYMAGANE KWALIFIKACJE
Wiedza Wykształcenie techniczne, min. zawodowe
Dobra znajomość rysunku technicznego
Doświadczenie TAK, zawodowe na w/w stanowiskach, większe niż 6 miesięcy.
Umiejętności Umiejętność pracy na obrabiarkach
Znajomość sterowań w/w obrabiarek
Umiejętność posługiwania się przyrządami mierniczymi
Cechy osobowościowe Zaangażowany w wykonywaną pracę; umiejący pracować w grupie
Sumienny; dokładny; odpowiedzialny
Inne wymagania Mile widziana dyspozycyjność oraz referencje z poprzednich miejsc pracy na w/w stanowisku
  Korzyści z podjęcia pracy na stanowisku
Wynagrodzenie Atrakcyjne; rosnące w miarę zwiększania się stażu w firmie
Urządzenia Nowoczesne obrabiarki CNC, np. frezarka CNC HAAS lub AVIA
Szkolenia TAK
Czas pracy 8 godzin, z możliwością nadgodzin; 1 zmiana (godz. 7-15)
Kultura organizacyjna Wysoka; bezpieczne warunki pracy, stabilne warunki zatrudnienia, dostęp do najnowszych technologii

 

Aplikacje prosimy:

- składać osobiście w siedzibie Spółki  (Dział Kadr, I piętro, )

- przesłać za pomocą przycisku "aplikuj na stanowisko"

- przesłać na adres firmy: promet-stal@promet-stal.pl

Prosimy o zamieszczenie  klauzuli: „  Zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w niniejszym kwestionariuszu osobowym  - dla potrzeb aktualnej rekrutacji przez  PP-M „PROMET-STAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie”.

Klauzula informacyjna

 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PP-M „PROMET-STAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy  al. Piłsudskiego 73,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji i nie będą udostępniane innym podmiotom,

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

aplikuj na stanowisko