Misja

POLITYKA
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Montażowego „PROMET – STAL” Sp. z o.o.

 

Nadrzędnym celem PP-M „PROMET-STAL” Sp. z o.o. jest dostarczanie wysokiej jakości wyrobów spełniających wymagania i zaspokajających potrzeby naszych Klientów, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego oraz zapewnieniu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Narzędziem do osiągnięcia tego celu jest wdrożenie i utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Cel ten realizowany jest poprzez:

  • Utrzymywanie wysokiego poziomu jakości naszych usług z jednoczesnym monitorowaniem wielkości emisji, odpadów oraz zużycia mediów energetycznych.

  • Utrzymywanie współpracy z odbiorcami usług, w celu identyfikacji ich potrzeb jakościowych i podejmowania działań dla ich spełnienia.

  • Podnoszenie kwalifikacji oraz świadomości pracowników w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez wykonywanie szkoleń i monitorowanie ich skuteczności;

  • Zapobieganie wypadkom przy pracy oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

  • Preferowanie dostawców posiadających certyfikowany System Zarządzania Jakością, dla których dewizą jest jakość wyrobów przy równoczesnej dbałości o ochronę środowiska.

  • Przestrzeganie wymagań wynikających z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy.

  • Zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Ustalona Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania została opublikowana zgodnie z Zarządzeniem nr 4/ZSZ/2009, została zakomunikowana pracownikom i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

 

Zadzwoń do nas +48 89 533 68 22
contact-phone
contact-question
contact-email